Tutsak inancın sabır bayrakları
Hücre gece içindeki karanlık
Açlık damarlarda akan hayat
Su ağızlarda bıçak yarası
Ölüm mevsimsiz açan çiçek
Canı burnunda öfkenin
Açlığın öldüğü hücrelerde
Her evlat bir gülldür şimdi
Her ana bir gül yarası
Her evlat bir güldür şimdi
Her ana bir gonca gül yarası
Söz: Mehmet Özer
Müzik: Metin Yılmaz