Değil mi ki hiçbir şeyin, hiçbir şeye yetmediği yerde
Allah her şeye yeter. . .